خانه / اسلایدر / اصل حضور پرشور مردم درپای صندوقهای آراست

اصل حضور پرشور مردم درپای صندوقهای آراست

قهرمانی فرد یکی از کاندیداهای این دوره ازانتخابات مجلس شورای اسلامی که مراحل تایید صلاحیت خودرانیز پشت سرنهاده درمصاحبه با کلیبر خبر بااشاره با ذکر این مطلب افزود: وصیت وتاکید امام راحل ومقام معظم رهبری ونهایتا پیام خون مقدس شهدا بر استمرار بهره مندی، برخورداری، پشتیبانی وحمایت مردمی نظام است، واین همچنانکه دریوم الله بیست ودوبهمن دیدیم حضور پرشور ملت شهید پرور ایران اسلامی درصحنه های دفاع از آرمان های امام وارزشهای والای انقلاب تداعی می کند وی اظهار امیدواری کرد که:مردم شهید پرور ایران باخلق حماسه ی بی نظیری دیگر در انتخابات هفت اسفند برگ زرین دیگری بر کتاب تاریخ افتخارات خود خواهند افزود.

این نامزد حوزه انتخابیه ی کلیبر ،خداآفرین، هوراند وآبش احمد در ادامه صحبتهای خود ضمن تحسین شعور وفرهنگ بالای سیاسی اهالی این حوزه انتخابیه (ارسباران) به طور خلاصه به بخش مهمی از اهداف انتخاباتی خود نیز اشاره وگفت:مردم ولی نعمتان ما مسئولین وما خادم آنها هستیم واین درسی است که از مکتب امام وانقلاب آموخته ایم لذا من درصورت لطف شما ملت شریف، امورات هرسه شهرستان را بصورت شورای معتمدین ودرقالب کمیته های تخصصی پیش خواهم برد چرا که من منتخب شما خواهم بود بنابر این اولویت ها وخط حرکت ونحوه ی اجرای طرح ها را مردم بیش از یک نماینده درک می کنند وتنها دراین صورت میتوان درتصویب قوانینی که درحل مشکلات اجتماعی واقتصادی گره خورده و با زندگی مردم نقش داشته تاثیر گذاشت.

وی همچنین درخصوص ترکیب شورای مورد نظر خود گفت: این شورا بنام شورای معتمدین ومتشکل از؛ نماینده گانی از جامعه ی نخبه گان ودانش آموخته گان، ریش سفیدان ومعتمدین منطقه ونهایتا جامعه ی جوانان بعنوان سرمایه های اصلی این آب وخاک خواهند بود.

قهرمانی فرد هرسه شهرستان حوزه انتخابیه ثبت نامی خودرا غنی ترین منطقه نامید و گفت درمجموع ارسباران دارای ظرفیت های بالقوه وبالفعلی است که به ندرت میتوان منطقه ای مشابه یافت که دارای چنین پتانسیلهای عظیم خدادادی باشد .

ایشان به ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی ، میراث فرهنگی وآثارباستانی وامامزاده ها وآبگرم ومعدنی کم نظیر وبکر این حوزه ی انتخابیه اشاره وضعف مدیریت دربرنامه ریزی برای تعیین اولویت ها را مشکل اساسی ودلیل عدم برخورداری ومحرومیت منطقه بیان کرد .

قهرمانی فرد در پاسخ به سؤال کلیبر خبر درخصوص مسایل وتنشهای موجود در بحث آبگرم متعلق واینکه آیا برنامه ی برای این موضوع دارند یانه ؟ گفت: قطعا برای برون رفت از این مشکل موجود که در اصل به دلیل عدم مدیریت بهینه و شاید هم دخالت دولتی حالت حاد پیدا وبه یک معضل تبدیل شده برنامه ی گفتمان عادلانه وکد خدامنشی مرسوم خود محل وسباست برد برد که حتی دربزرگترین مشکلات بین المللی نیز امتحان خود را پس داده به راحتی می توان به بحران موجود پایان و درپی آن با دوستی وصلح و صداقت ضمن سرمایه گذاریهای بیشتر درتوسعه وآبادانی بیش از پیش منطقه گام برداشت چراکه این منطقه ظرفیتی به مراتب بالاتر از سرعین اردبیل برای جذب گردشگر وایجاد توسعه ی پایدار دارد واین امر محقق نم یشود مگر بادرک مشکل طرفین وتلاش در جهت حل عادلانه ی آن.

س)باتوجه به پیگیریهای جدی مردم منطقه لطفا نظر وبرنامه ی خودرا درخصوص پروژه تله کابین کلیبر برای خوانندگان ما بیان کنید؟

ج) ببینید اجرای یک طرح و پروژه ی مهمی مانند تله کابین ومجموعه ی بزرگ تفریحی، خدماتی وگردشگری آن بدون مطالعات اولیه کاملات خطا ومنجر به شکست است.

آنچه از شنیده ها حاکی است تا کنون هزینه های گزافی به این طرح که حتی پنج درصد هم پیشرفت فیزیکی ندارد هزینه شده است وهرکاری هم که انجام یافته غیر کارشناسی بوده وتنها عایدش تخریب و از بین بردن طبیعت زیبا و بکر منطقه بوده است درحالیکه تله کابین، ماهیت وهدف اصلی وتعریف شده اش،  جلوگیری از تخریب و از بین رفتن طبیعت درقالب اکو توریسم است ولی آنچه درکلیبر اتفاق افتاده کاملا با این هدف درتعارض ومغایر است.

وازطرفی تله کابین عمدتا دردنیا، درمکانهایی ایجاد می شود که برای چهار فصل آن برنامه ریزی انجام یافته باشد وگرنه چه کسی حاضر خواهد بود برای نیمی از سال بالای یکصد میلیارد پول وسرمایه ی خود را به إینجا بیاورد بنابراین اول باید درفکر برنامه ریزی صحیح وهدفمند وکارشناسی شده باشیم بعد جذب سرمایه گذار واقعی وآنگهی وعده به مردم.

چرا که وقتی مسئولی وعده ای برای افتتاح ویا احداث پروژه ای میدهد وآنهم رسانه ای می شود قطعا در اجتماع برای مردم مطالباتی ایجاد می کند که مردم نیز به حکم قرانی(کلهم راع وکلهم مسؤل) حق استنتاج وحق مطالبه ی حقوق وسؤال از مسئولین خود را دارند.

بنابراین بنظر من روی این طرح درسطح ملی وحتی فراملی بایستی نظر کارشناسی ومهندسین مشاور متخصص جلب وسپس کارهای بعدی انجام یابد که به قطع یقین درصورت تحقق این طرح شاهد تحولات عظیمی در رونق اقتصاد واشتغال منطقه خواهییم بود.

حمدالله قهرمانی فرد همچنین به چند سوال کلیبر خبر نیز درخصوص مسایل ومشکلات حوزه انتخابیه ی کلیبر، خداآفرین، هوراند وآبش احمد پاسخ داد که درادامه از نظر شما مخاطبین محترم این سایت میگذرد:

س ) آیا شما برای هوراند برنامه ی خاصی تدارک دیده ودردست دارید؟

ج) بله قطعا هیچ آدم عاقلی بدون برنامه هرگز به خود اجازه نمیدهد تا پا درچنین عرصه ی مهمی ازخدمت وقانون گذاری بگذارد برای باغداری، کشاورزی و دامداری و توسعه ی صنعت گردشگری و توسعه و ساماندهی راه های مواصلاتی وخیلی از برنامه های دیگر که بیشتر امیدوارم این برنامه ها با هم فکری شورای معتمدین محلی که ابتدا عرض کردم اولویت بندی گردد برای هوراند عزیز پیش بینی کرده ام.

س)آقای قهرمانی چون خداآفرین زادگاه وموطن اصلی شماست خواستم دراواخر سؤالاتم باشد به این شهرستان چه برنامه واهدافی طراحی وپیش بینی کرده اید؟

ج) درست است خدا آفرین زادگاه من وبرای من عزیز است ولی برای من درعرصه ی خدمت هیچ تفاوتی حتی   با دور افتاده ترین روستای هوراند وآبش احمد وکلیبر ندارد چون همه جای ایران سرای ماست .ولی درهرحال خدا آفرین با ظرفیت بالای خود درعرصه ی توریستی ، کشاورزی ومنابع آبی ازیک سو وهمجواری وهمسایگی با استان اردبیل وازطرفی دیگر کشورهای ارمنستان وجمهوری آذربایجان زمینه های رشد وتوسعه را دراین منطقه مهیا نموده که وجود منظقه آزاد را دراین شهرستان به فال نیک میگیریم وامیدواریم با توسعه ی دامنه ی خدمات منطقه آزاد دراین شهرستان وتغییر رویکرد خدمات این منطقه از امورات جزیی وحاشیه ای به کارها وطرح های زیر بنایی واساسی ونیز به سرانجام رساندن کارهای اجرایی سد قیزقلعه سی ونیروگاه سد خداآفرین به زودی می تواند این منطقه را به قطب صنعتی، اقتصادی و گردشگری عظیمی درکشور تبدیل نماید که قطعا ازقبل آن شهرستان های همجوار نیز منتفع خواهند شد اما به نظر من آنچه مهم است مشارکت افراد توانمند خود اهالی هرسه شهرستان در سرمایه گذاری وتوسعه ی پایدار منطقه است چراکه ریسک ترک منطقه توسط سرمایه گذارانیکه از مناطق دیگری به شهرستان ما میایند هر زمان وجود دارد .

س) آقای قهرمانی فرد سخن پایانی خودرا با مردم ورقبای خود بگویید

ج) مردم تاج سرما هستند والبته هرگز کسی حق ندارد خود را تافته ی جدابافته ازمردم بداند چون همه ازمتن وبطن این مردم هستیم وگفتم که بفرموده ی امام(ره) مردم ولی نعمتان مسؤلین هستند تنها برای حضور گرم درپای صندوق های آرا دست این مردم شریف را میبوسم.

واما توصیه ام برای خود وسایر دوستانی که درعرصه ی رقابت دراین منطقه زمینه مشارکت همه گانی را فراهم نموده ایم اینست : که اولا هرگز به بهای تخریب دیگران خودراتبلیغ نکنیم که رضای خداهرگز دراین امر نبوده ونیست ودیگر اینکه هرگز منکر خدمات ارزنده بزرگوانیکه در ادوار پیشین منشا وبانی وباعث آن خدمات بودند نباشیم و درکل ازدادن وعده های دروغین وبکارگیری شیوه های غیر اخلاقی وغیرانسانی وغیر اسلامی بپرهیزیم که این خود اصل قانون گریزیست وبرای کسیکه داعیه ی قانون گذاری دارد پیشینه ی شایسته ومعقولی نیست ودرپایان ضمن تشکر از شما ومردم شریف کلیبر ، هوراند، آبش احمد وخداآفرین امیدوارم پس از مشخص شدن نتیجه این انتخابات همه گی به قانون تمکین واحترام گذاشته ومتتخب مردم را نماینده خود بدانیم چرا که مانیز عضوی از این مردمیم.

خدایا چنان کن سرانجام کار

که توخشنود باشی ومارستگار

والسلام

حتما ببینید

تمدید غیرحضوری دفترچه‌های تأمین اجتماعی

بیمه شدگانی که دفترچه‌ی آن‌ها تا پایان بهمن ماه اعتبار دارد، تا پایان فروردین ۹۹ …

4 نظر

  1. مهندس عباس زاده

    ضمن تشکر از بیانات فهیمانه دکتر قهرمانی در کلیبر نیوز با تمام توان از این مرد ولایتمدار و انقلابی فرهیخته شجاع و مرد عمل دفاع وبه حول قوه الهی به مجلس شورای اسلامی خواهیم فرستاد.

    لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

  2. به همه کاندیداها توصیه میکنم که قول ندهید چون بزرگتر از شما که فتحی پور بود نتوانست تلکابین را درست کند.اینها فقط یه مشت حرف بی حساب که میزنید .در ضمن شهرستان ما الان محروم هستش میدانید چرا چون انتخاب نماینده از طبقه محروم باعث محرومیت منطقه میشود.

  3. هه تمام خدمات فتحی پور و ازش سوال کردن طوری جواب داده که انگار ایشون این کارارا کرده

  4. بنام خدا.مردم فهیم وشریف منطقه همانطوریکه درجریان هستید وقراردارید جناب آقای دکترقهرمانی فرد اصلح ترین فرددر بین کاندیداهای شرکت کننده در این دوره می باشد.خودتان مطالبی که ایشان بیان کردندوبرنامه هایی که ارائه نمودند. میتوانند این مشکلاتی که در عرض این ۲۰ سال بوجود آمد ه را با لطف وعنایت خداوند و تلاشی که از جناب آقای دکتر قهرمانی فرد سراغ داریم سامان دهند. مردم عزیز ومحترم وشریف کلیبر.خداآفرین.هوراند.وآبش احمد نیاز به حمایت شما عزیزان هستیم انشاءالله در روز ۷اسفند بادادن رای به اصلح ترین شخص آقای دکتر قهرمانی فردایشان راحمایت کنیم .به امید خدا.خدانگه دارتان .متشکریم…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.