آخرین خبرها
خانه / آخرین اخبار / ائتلاف درانتخابات

ائتلاف درانتخابات

به گزارش کلیبر خبر، می توان گفت کلمه ائتلاف، ازمفاهیم و واژه های اجتماعی وسیاسی است که هر روز در خبرها و زبان سیاستمداران و فعالان فرهنگی واجتماعی تکرار می شودوبرخلاف بعضی نظر سیاسیون این کلمه تنها کاربرد سیاسی ندارد وعملا می بینیم همواره در جوامع ابتدایی و بشری در اهداف اجتماعی نیز بکار برده شده است ودربعضی زمانهاانسانها برای دفاع ازخود در مقابل دیگران نیز در بسیاری ازموضوعات ائتلاف میکرده اند وازپدران واجداد خود قطعا این موارد راشنیده ایم ودیده ایم.

درلغت نامه دهخدا معنای لغوی واژه (ائتلاف) را مجتمع گردیدن با همدیگر، الفت گرفتن و پیوسته شدن، بیان کرده است ولی از نظر سیاسی نیز ائتلاف توافقی میان دو یا چند طرف برای حمایت از یکدیگر به منظور پیشبرد منافع واهداف متقابل است.
وائتلاف ازنظر حقوقی نیز میتواند به عنوان میثاق باشد برا ی رسیدن به هدف خاص که افراد ملزم به انجام تعهدات خوددر آن میثاق می باشند.

ائتلاف هادارای اشکال گوناگونی مانند دو جانبه یاچند جانبه،وازنظرزمانی کوتاه مدت یا درازمدت می باشند همچنین کاربردائتلاف در موضوعات واهداف مشخصی است که فرد یانهاد واشخاص حقیقی وحقوقی رابه آن سمت سوق می دهد.

ولی ائتلاف انتخاباتی باتوجه به بافت وجمعیت مناطق مختلف فرق دارد درکشور ما در شهرهای بزرگ مانند تهران که افراد همدیگررانمیشناسند وبه سطح فکری همدیگر آگاهی ندارند بیشتر به احزاب اعتماد میکنند چون درزمان اندک نمیتوانندافراد را بطور کامل بشناسند وفرد اصلح راانتخاب نمایند و ظهور وآثار احزاب به همین خاطر در کلانشهرها بیشتر است، درشهرهای کوچکتر خصوصادر انتخابات محلی مثل شوراها در کشور ما بیشتر طایفه گرایی معمول است ورقابت نیز ازشهرهای بزرگ آسانتر میباشد ولی در بسیاری از نقاط که باتوجه به مهاجرت به نقاط مختلف کشورمان طوایف مختلفی ساکن هستند به نظر میرسد افراد توانمند ومتخصص کمتر توفیق پیدا کنند اما میتوان برای رسیدن به اهداف عالی باایجاد ائتلاف از افراد توانمند ومتخصص ومتعهد ودلسوز حمایت کرد و این امر تنها بادرک صحیح از انتخاب درست میسرخواهدبود.
ولی در شهرستان های کوچک بدلیل تعداد کم کاندیداها فرصت خوبی به وجود می آید که می توان با دیدگاههای افراد در مورداکثر موارد مهم اجرایی کشور آشنا شد و ایشان را مورد نقد و بررسی قرار داد ودرانتخابات شوراها که معمولا منتخبین تعدادش حداقل ۳نفر و بیشترمیباشند، میتوان ائتلاف را برای افرد شایسته، اصلح ومتعهدومتدین ومتخصص انجام داد وازآنها حمایت کرد بدون اینکه وابستگی حزبی داشته باشد.
مطلب نهایی اینکه انتخابات درکشور ما از اولویت وراس اموربوده و جایگاه ممتازی دارد، در کشور های غربی بر اساس تعداد کرسی احزاب و برحسب منافع حزب نمایندگان مجلس ویاریاست جمهوری انتخاب می شوند اما در جمهوری اسلامی انتخابات براساس قانون اساسی درخدمت منافع اسلام ومردم قرار می گیرد.

لذابرهمین اساس مردم هرمنطقه میتوانند ائتلاف تشکیل داده وبا یکدلی و یکپارچگی پا در عرصه میدان انتخابات گذاشته وافراد اصلح را انتخاب کنند به همین منظور وظیفه ای سخت وبسی دشوار بر گردن ماست تا فرد اصلح را انتخاب نموده تا از حق و حقوق ملت پاسداری کند و با کارایی ودیپلماسی بالا درجذب اعتبارات بر چهره منطقه موردنظر خود خالصانه ودلسوزانه تلاش نماید.

نویسنده:
حمداله قهرمانی فرد
کارشناس ارشد مسایل حقوقی واجتماعی

حتما ببینید

کرونا – کار خوبی که «جوانان داوطلب» کلیبر کرده‌اند

به گزارش کلیبرخبر؛ جمعی از جوانان داوطلب کلیبر برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همچنین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.