خانه / گردشگری کلیبر

گردشگری کلیبر

     ۰۰۰۰۰۰۰ (۱)                               

     vvalpxr1eps3l6b53efa

خداوند متعال وقتی در قران کریم از آفرینش بی مثال خود تعریف وتابلویی از زیباییهای جهان هستی را با الفاظ آسمانی به تصویر میکشد آنقدر وسعت بیکران رحمت و قدرت لایزالش متجلی میشود که خود حضرتش نیزازاین عظمت با شگفتی یاد و فتبارک الله " احسن الخالقین به خود میگوید والحق نابیناست کسیکه باجان ودل سوره ی مبارکه الرحمن را تلاوت ودرمعنا ومفهوم آن تامل ومتحول نشود

جای جای ایران اسلامی آکنده از این رحمت و گوشه وشمایی ازاین تابلوی آسمانیست   

وکلیبر بسان تکه ای از این بهشت الهی است دیاری که چهار فصل آن برگهای زرینی از آلبوم بی مثال  طبیعت خالق یکتاست امروزه حرف وحدیث های بسیاری از صنایع مختلف درحوزه درآمد زایی در اکثرممالک دنیا به ویژه کشورهای درحال توسعه مطرح میباشد که صنعت گردشگری بعنوان نگین فیروزه ای این انگشتر گرانبها سرآمد همه ی این مباحث میباشد

امروزه صنعت توریسم هم در ادبیات اجتماعی  وبرنامه ریزی کلان کشورها (بطور خاص) وهمچنین در گستره ی عمومی در تعاملات بین المللی بعنوان پل ارتباطی بزرگی از بطن ومتن جوامع ، کشورها وملتها را باهم پیوند میدهد

                                                                                                            ۰۵۷۸۸۶۶۱۳۰۸۰۰۵۷۸۶۹۹۹

فرهنگ ایران اسلامی مجموعه ای از ارزشها ی دین مقدس اسلام و تمدن وفرهنگ غنی و کهن این آب وخاک میباشد وفرهنگ هرکشوری میتواند بعنوان رکن اصلی وزیر ساخت اساسی این صنعت تلقی وتعریف شود

درکنارپنانسیل های بالقوه وبالفعل هر سرزمینی اعم از ظرفیتهای گردشگری ،صنایع دستی ومیراث فرهنگی ظرفیتی بس عظیم وپایداری نیز وجود دارد که تعریف واطلاق « پایداری» این صنعت درعرصه جذب توریست از آن جهت قابل تامل  وبررسی است که این گزینه باتوجه به بررسی های میدانی ومطالعات کارشناسان این حوزه از سرمایه گذاری، نداشتن تاریخ مصرف وتازه گی و به روز بودن همیشه گی آن است.

بی شک در اینجا پرسشی برای شما خوانندگان عزیز مطرح میشود که این کدام استعدادی است که میتواند این چنین مورد توجه قرار میگیرد؟

 سوالی که پاسخ آن من وتو ودر یک مجموعه ی کامل مائیم . آری ما بخشی از اجزای آن بوده وهستیم سرمایه ای که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته ودرهر حال توسعه به عنوان یک شاخص برتر ودرآمد زایی و ارز آوری بهتر وپایدار مورد توجه قرار گرفته است

این مهم چیزی نیست جز فرهنگ وآداب و رسوم محلی که بیش از آیتمهایی که ذکر شدتوسط کارشناسان این عرصه توصیه میشود ، فرهنگ وآداب وسنن چیزی نیست که مرور زمان از کیفیت آن بکاهد ویا گذشت زمان ارزش اجتماعی  وجایگاه آن را مورد دستخوش خود قرار دهد، ودرجهان امروز که مظاهر فریبنده ی باصطلاح تمدن غرب همه ی فرهنک ها وارزشهای دینی وملی اکثر ممالک دنیا را دستخوش تحولات خود قرارداده ایران اسلامی عمدتا به برکت غیرت وهمت مردم نجیب، ولایتمدار وفرهنگ دوست خود از این غارت فرهنگی جان سالم به در برده وهمچنان با تمدن وفرهنگ اسلامی ایرانی خود پرچمدار مبارزه با چپاولگران فرهنگی درعرصه ی بین الملل سینه سپر نموده است و آذربایجان ودر رأس آن شهرستان کلیبر بافرهنگ غنی وکهن خود که مجموعه ای از ارزشها واصول اعتقادی وملی است بسان یادگاری گرانبها از گذشته ی خود به این میراث کهن میبالد وبدان فخر میفروشد

اما راستی پاسداری ازاین الطاف وعنایات خداوندیکه بعنوان امانت وودیعه ی خالق هستی در اختیار ماست به عهده ی کیست ؟

 راستی تا چه حد توانسته ایم ارزش وبهای این گوهر بی مثال را درک ودر حفظ وحراست ازآن بکوشیم؟

درهرحال وظیفه ی ذاتی ، انسانی ، ملی ودینی ماست که از ترنم رحمت الهی

ونم نم بارانیکه می چکد بهره برداری نموده وباغی از گلها وشکوفه ها را برای فرزندانمان ، برای فردای میهنمان ایجادکنیم ومیهمانان طبیعت الهی را برسر سفره ا ی که براین سرزمین پهن شده دعوت کنیم

 اما کجاست دستانی که میتواند خشتی از این سرای بهشت آسا را به دست معمار آن برساند؟

 وراستی کجایند آنانیکه وظیفه ی قانونی وحاکمیتی آنان ایجاب میکند تا به داد این بهشت گمشده برسند وآن را آنگونه که سزاوار وشایسته است بسازند وبشناسانند؟ تا عده ای به طمع بهره برداریهای سیاسی ومغرضانه بانظام واین امت خداجوی همچون سنوات ماضی با فکر واندیشه های سرشار از خیانت خود درصدد ایجاد کمپینگ برای اربابان خود و دشمنان قسم خورده ی این آب وخاک برنیایند؟ وقطعااگر امروز ما دیر بجنبیم هستند فرصت طلبانی که درکمین این دیار نشسته اند ایکاش همه ی آمال واندیشه های ما برمبنای رسالت انسانی ودر مسیر رفاه خلق خدا بانیتی خیرخواهانه تجلی تا سرنوشت وعاقبتی خیر را برای آینده ی فرزندان این جامعه رقم بزنیم درغیر اینصورت همگان مسئولیم وپاسخگو

۹۴۳۵۸۷۶۱۲_۱۴_۲۵                                                                                                 ۳۷۳۵۷۹۹۵۰۵۸۹۰۷۸۸۲۴۸۷

پس بیایید دست در دست هم کلیبررا که تاجیست گرانبها بر سر سرزمین ما (ایران) با فرهنگ وآداب وسنن بکر وبی آلایش آن برای همه ی دنیا معرفی کنیم واین مهم میسر نمیشود جزبافراهم نمودن زیر ساختها ی لازم که لازمه ی آن نیز همت همگانیست    

تألیف: سیدرحیم حسینی     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.